Home - Sardegna - Cagliari - Sinnai
 
Scuole Sinnai
 
Scuole Sinnai
 
Scuole materne Sinnai (Scuola Dell'infanzia)
Via Pineta, 26a - Sinnai - CA1A147005
 
Via Perra, 86 - Sinnai - CA1A13100G
 
Via Trieste, 18 - Sinnai - CA1A105003
 
Rione Sa Pedralla - Sinnai - CAAA03503G
 
 
 
Via Sardegna, 2 - Sinnai - CA1A10600V
 
Via Genova - Sinnai - CAAA03502E
 
Via Caravaggio, 11 - Sinnai - CAAA090001
 
Via Dell'oleificio - Sinnai - CAAA090012
 
 
Scuole elementari Sinnai (Scuola Primaria)
Piazza Scuole - Sinnai - CAEE03500N
 
Via Caravaggio, 11 - Sinnai - CAEE090006
 
- Sinnai - CAEE03505V
 
Caravaggio, 11 - Sinnai - CAEE090017
 
Piazza Scuole - Sinnai - CAEE03501P
 
Via Liberta' - Sinnai - CAEE090028
 
Via Perra - Sinnai - CAEE090039
 
 
Scuole medie Sinnai (Scuola Secondaria Di Primo Grado)
Via Trento, 24 - Sinnai - CAMM136009
 
 
Scuole superiori Sinnai (Scuola Secondaria Di Secondo Grado)
Istituto Professionale Per L'agricoltura E L'ambiente
- Maracalagonis a circa 3 Km da Sinnai - CARA01401P
 
Istituto Professionale Per L'agricoltura E L'ambiente
- Maracalagonis a circa 3 Km da Sinnai - CARA014547