Home - Sardegna - Cagliari - Sestu
 
Scuole Sestu
 
 
Scuole Sestu
 
Scuole materne Sestu (Scuola Dell'infanzia Sestu)
Via Galilei, 26 - Sestu - CAAA08900R
 
Via Repubblica, 6 - Sestu - CAAA03300R
 
Via Verdi - Sestu - CAAA033063
 
Via Piave - Sestu - CAAA03301T
 
Via Donizetti - Sestu - CAAA033052
 
Via Vittorio Emanuele, 27 - Sestu - CA1A104007
 
Via Gagarin - Sestu - CAAA08902V
 
Via Cocco Ortu, 38 - Sestu - CA1A10300B
 
Via Ottaviano Augusto - Sestu - CAAA08901T
 
 
Scuole elementari Sestu (Scuola Primaria Sestu)
Via Repubblica, 6 - Sestu - CAEE033002
 
Via Verdi - Sestu - CAEE033046
 
Via Galilei, 26 - Sestu - CAEE089013
 
Via Della Resistenza - Sestu - CAEE089024
 
Via Galilei, 26 - Sestu - CAEE089002
 
Via Repubblica - Sestu - CAEE033013
 
 
Scuole medie Sestu (Scuola Secondaria Di Primo Grado Sestu)
Via Dante - Sestu - CAMM132002