Home - Puglia - Lecce - Galatina
 
Scuole Galatina
 
 
Scuole Galatina
 
Istituti Comprensivi Galatina (Istituto Comprensivo Galatina)
Via Arno - Galatina - LEIC888002
 
Piazza Cesari, 14 - Galatina - LEIC887006
 
 
Scuole materne Galatina (Scuola Dell'infanzia Galatina)
Via Valle D'aosta - Galatina - LEAA88802X
 
Via Teano, 1 - Galatina - LEAA02601L
 
Via Spoleto/ed. Sc. Elem. - Galatina - LEAA02602N
 
Via San Lazzaro - Galatina - LEAA02603P
 
Via Orazio - Galatina - LEAA887024
 
Piazza F. Cesari, 14 - Galatina - LEAA887013
 
Via Carso, 34 Noha - Galatina - LE1A021002
 
Via Brescia, 1 - Galatina - LE1A020006
 
Via Noha - Galatina - LE1A02200T
 
 
Scuole elementari Galatina (Scuola Primaria Galatina)
Via Petronio, 1 - Galatina - LEEE888014
 
Via Spoleto - Galatina - LEEE02601T
 
Piazza Italia - Galatina - LEEE887029
 
Piazza Cesari, 14 - Galatina - LEEE887018
 
Via Arno - Galatina - LEEE888025
 
Via Spoleto - Galatina - LEEE02600R
 
 
Scuole medie Galatina (Scuola Secondaria Di Primo Grado Galatina)
Via Petronio, 1 - Galatina - LEMM888013
 
Via Toma, 34 - Galatina - LEMM102004
 
Via Orazio, 1 - Galatina - LEMM887017
 
 
Scuole superiori Galatina (Scuola Secondaria Di Secondo Grado Galatina)
Via Ovidio - Galatina - LEPM027016
 
Via Don Tonino Bello - Galatina - LEPS04000E
 
Viale Don Tonino Bello, S. N. - Galatina - LETD03000Q
 
Via Pietro Colonna, 2 - Galatina - LEIS02700P
 
Viale Don Bosco - Galatina - LERI02401V
 
Viale Don Tonino Bello - Galatina - LERF024508
 
Viale Don Bosco - Galatina - LEIS024007
 
Via G. Martinez, 4 - Galatina - LESD060006
 
Via Toma, 34 - Galatina - LECT702003