Home - Puglia - Foggia - Lucera
 
Scuole Lucera
 
 
Scuole Lucera
 
Istituti Comprensivi Lucera (Istituto Comprensivo Lucera)
Via Raffaello - Lucera - FGIC842006
 
Via Podgora, 36 - Lucera - FGIC827004
 
 
Scuole materne Lucera (Scuola Dell'infanzia Lucera)
Piazza Matteotti, 1 - Lucera - FGAA039007
 
Viale Liberta', 1 - Lucera - FGAA039029
 
Via Petrucci, 8 - Lucera - FGAA04009R
 
Via Petrucci - Lucera - FGAA04008Q
 
Via Pasubio - Lucera - FGAA827011
 
Via Michelangelo - Lucera - FGAA842046
 
Via Campanile (ex Via Philadelphia) - Lucera - FGAA040121
 
Porta San Severo, 101 - Lucera - FGAA842013
 
Via Magellano - Lucera - FGAA842024
 
 
Scuole elementari Lucera (Scuola Primaria Lucera)
Via Raffaello - Lucera - FGEE84203A
 
Piazza Matteotti, 1 - Lucera - FGEE03901D
 
Piazza Di Vagno, 8 - Lucera - FGEE04001N
 
Piazza Tribunali - Lucera - FGEE70002A
 
Piazza Terme Romane - Lucera - FGEE842029
 
- Lucera - FGEE827016
 
Piazza S. Leonardo, 33 - Lucera - FG1E01700T
 
Via Iv Novembre, 38 - Lucera - FGEE042008
 
Via Piccolo - Lucera - FGEE842018
 
 
Scuole medie Lucera (Scuola Secondaria Di Primo Grado Lucera)
Via Iv Novembre, 36 - Lucera - FGMM842017
 
Via Podgora, 36 - Lucera - FGMM827015
 
Viale Dante, 2 - Lucera - FGMM05200T
 
 
Scuole superiori Lucera (Scuola Secondaria Di Secondo Grado Lucera)
Via Dante, 12 - Lucera - FGTD060005
 
Via Iv Novembre, 38 - Lucera - FGVC01000C
 
Viale Ferrovia 19 - Lucera - FGPC060006
 
Via Dante, 6 - Lucera - FGTD06050E
 
Viale Dante - Lucera - FGIS00900P
 
Via Quattro Novembre, 38 - Lucera - FGRH04000T
 
Viale Dante - Lucera - FGRC009513
 
Via E. Cavalli - Lucera - FGPM02000X