Home - Liguria - Savona - Savona
 
Scuole Savona
 
 
Scuole Savona
 
Centri Territoriali Savona (Centro Territoriale Permanente Savona)
Verzellino - Savona - SVCT703003
 
 
Scuole materne Savona (Scuola Dell'infanzia Savona)
Via Serao, 1 - Savona - SV1A00800Q
 
Via Brilla - Savona - SVAA003036
 
Via Turati, 2 - Savona - SVAA00203A
 
Via Montegrappa, 5 - Savona - SV1A00900G
 
Via Alessandria - Savona - SVAA00501Q
 
Via Chiappino - Savona - SVAA00103E
 
Viale Dante Alighieri, 3 - Savona - SV1A005008
 
Via Verdi, 58 - Savona - SV1A03200L
 
Via Caminati, 10 - Savona - SV1A01000Q
 
 
Scuole elementari Savona (Scuola Primaria Savona)
Via Cimavalle, 1 - Savona - SVEE005066
 
Via Schiantapetto, 27 - Savona - SVEE005033
 
Via Verdi, 15 - Savona - SVEE005011
 
Corso Vittorio Veneto, 29 - Savona - SVEE00306E
 
Via Migliardi E Vene', 7 - Savona - SVEE003019
 
Via Turati, 6 - Savona - SVEE00205N
 
Via Tagliata, 2 - Savona - SVEE00203G
 
Via Bove - Savona - SVEE00102P
 
Via Santuario, 10 - Savona - SVEE005055
 
 
Scuole medie Savona (Scuola Secondaria Di Primo Grado Savona)
Via Verzellino, 1a - Savona - SVMM05200C
 
Via Machiavelli, 4 - Savona - SVMM00600P
 
Via Montegrappa, 5 - Savona - SV1M00500B
 
 
Scuole superiori Savona (Scuola Secondaria Di Secondo Grado Savona)
Piazza Cavallotti, 2 - Savona - SVTH009019
 
Via Aonzo, 2 - Savona - SVIS00600T
 
Via F. Corridoni, 2r - Savona - SVPS01000V
 
Via Caboto, 2 - Savona - SVPC00801R
 
Via Caboto, 2 - Savona - SVIS00800D
 
Via Aonzo, 2 - Savona - SVSL00801R
 
Via Rocca Di Legino, 35 N - Savona - SVTF00901T
 
Via Alla Rocca, 35 - Savona - SVRI00601D
 
Via Alla Rocca, 35 - Savona - SVTL01151B