Home - Lazio - Roma - Frascati
 
Scuole Frascati
 
 
Scuole Frascati
 
Centri Territoriali Frascati (Centro Territoriale Permanente Frascati)
Via Risorgimento, 3 - Frascati - RMCT71300V
 
 
Scuole materne Frascati (Scuola Dell'infanzia Frascati)
Via Fontana Vecchia - Frascati - RMAA231017
 
Via Brigida Postorino - Frascati - RMAA23001B
 
Via Vanvitelli - Frascati - RMAA23108E
 
Via Tuscolana, 104 - Frascati - RM1A56500D
 
Via Brigida Postorino, 13 - Frascati - RM1A01700Q
 
Via C. Minardi, 10/12 - Frascati - RM1A01200L
 
Via Palmiro Togliatti - Frascati - RMAA23002C
 
Via Risorgimento, 1 - Frascati - RMAA23000A
 
- Frascati - RMAA23005G
 
 
Scuole elementari Frascati (Scuola Primaria Frascati)
Via Tuscolana, 104 - Frascati - RM1E06300B
 
Via Brigida Postorino, 13 - Frascati - RM1E06200G
 
Via C. Minardi, 10/12 - Frascati - RM1E06100Q
 
Via Ss. Filippo E Giacomo, 32 - Frascati - RM1E06000X
 
Via Don Bosco, 8 - Frascati - RMEE23101C
 
Via Vanvitelli - Frascati - RMEE23102D
 
Via Risorgimento, 1 - Frascati - RMEE23001L
 
Via Dei Laterenzi - Frascati - RMEE23002N
 
Via Cisternole - Frascati - RMEE23003P
 
 
Scuole medie Frascati (Scuola Secondaria Di Primo Grado Frascati)
Via Risorgimento, 3 - Frascati - RMMM53300L
 
Via Tuscolana, 94 (vermicino) - Frascati - RM1M01100X
 
Via Minardi, 12 - Frascati - RM1M010004
 
Via Tuscolana, 5 - Frascati - RM1M01200Q
 
 
Scuole superiori Frascati (Scuola Secondaria Di Secondo Grado Frascati)
Via Tuscolana, 5 - Frascati - RMPM7V500G
 
Via Tuscolana, 5 - Frascati - RMPS335003
 
Via Minardi, 12 - Frascati - RMPL135004
 
Via Fontana Vecchia, 2 - Frascati - RMPC29000G
 
Via Tuscolana, 5 - Frascati - RMPC355005
 
Via Santa Lucia Filippini, 16 - Frascati - RMPS54500B
 
Via Santa Lucia Filippini, 16 - Frascati - RMTD665009
 
Via Cesare Minardi, 14 - Frascati - RMTF180009
 
Via Angelo Celli, 1 - Frascati - RMTD19000N
 
 
 
Scuole in Italia