Home - Sicilia - Catania - Mascalucia
 
Scuole Mascalucia
 
 
Scuole Mascalucia
 
Istituti Comprensivi Mascalucia (Istituto Comprensivo Mascalucia)
Via Del Sole, Sn - Mascalucia - CTAA834008
 
Via Del Sole, Sn - Mascalucia - CTIC83400C
 
 
Scuole materne Mascalucia (Scuola Dell'infanzia Mascalucia)
Via S. Chiara, 48 - Mascalucia - CT1A261001
 
Via Santa Lucia - Mascalucia - CTAA06102Q
 
Via Roma - Mascalucia - CTAA061105
 
Via M. D'azeglio - Mascalucia - CTAA83402A
 
Via Del Sole - Mascalucia - CTAA834019
 
Via Del Sole - Mascalucia - CT1A160008
 
Via Timparello, 47 - Mascalucia - CT1A159004
 
Via Wagner, 16 - Mascalucia - CT1A1T500A
 
Piazza Missioni Estere - Mascalucia - CTAA83403B
 
 
Scuole elementari Mascalucia (Scuola Primaria Mascalucia)
Via Roma - Mascalucia - CTEE061054
 
Via Reina - Mascalucia - CTEE061021
 
Via Del Sole - Mascalucia - CTEE83402G
 
Via Strasburgo - Mascalucia - CTEE83401E
 
Via Timparello, 47 - Mascalucia - CTEE06101X
 
Via Timparello, 47 - Mascalucia - CTEE06100V
 
 
Scuole medie Mascalucia (Scuola Secondaria Di Primo Grado Mascalucia)
Via Del Sole - Mascalucia - CTMM83401D
 
Via Regione Siciliana, 12 - Mascalucia - CTMM05900T
 
 
Scuole superiori Mascalucia (Scuola Secondaria Di Secondo Grado Mascalucia)
- Mascalucia - CTTF026016
 
Via Dei Villini, 19 - Mascalucia - CTIS02600N