Home - Piemonte - Vercelli - Bianze'
 
Scuole Bianze'
 
Scuole Bianze'
 
Scuole materne Bianze' (Scuola Dell'infanzia)
Via Isnardi, 19/21 - Bianze' - VC1A00100R
 
 
Scuole elementari Bianze' (Scuola Primaria)
Via Isnardi, 25 - Bianze' - VCEE80401X
 
 
Scuole medie Bianze' (Scuola Secondaria Di Primo Grado)
Via Isnardi, 17 - Bianze' - VCMM80402X
 
 
Scuole superiori Bianze' (Scuola Secondaria Di Secondo Grado)
Via Nobel, 17 - Santhia' a circa 8 Km da Bianze' - VCTF01801C
 
Via A. Nobel, 15 - Santhia' a circa 8 Km da Bianze' - VCTD018027
 
Istituto Tecnico Industriale
Via Nobel, 17 - Santhia' a circa 8 Km da Bianze' - VCIS01800X
 
Istituto Tecnico Industriale
Via Nobel, 17 - Santhia' a circa 8 Km da Bianze' - VCTF01851T