Home - Lombardia - Como - Cantu'
 
Scuole Cantu'
 
 
Scuole Cantu'
 
Centri Territoriali Cantu' (Centro Territoriale Permanente Cantu')
Via Andina, 6 - Cantu' - COCT702004
 
 
Istituti Comprensivi Cantu' (Istituto Comprensivo Cantu')
Via Pitagora, 12 - Cantu' - COAA83900N
 
Via Pitagora, 12 - Cantu' - COIC83900T
 
Via Fossano, 34 - Cantu' - COIC838002
 
Via Manzoni, 19 - Cantu' - COAA823004
 
Via Manzoni, 19 - Cantu' - COIC823008
 
 
Scuole materne Cantu' (Scuola Dell'infanzia Cantu')
Via Daverio - Cantu' - COAA823026
 
Via Colombo - Cantu' - COAA823015
 
Salita Camuzio - Cantu' - CO1A05200P
 
Via Fiammenghini, 12 - Cantu' - CO1A06100D
 
Via Per Alzate, 71 - Cantu' - CO1A033009
 
Via Indipendenza, 5 - Cantu' - CO1A08100P
 
Piazza Fiume, 1 - Cantu' - CO1A139005
 
Via Michelangelo - Cantu' - COAA83901P
 
Via Dante, 21 - Cantu' - CO1A056002
 
 
Scuole elementari Cantu' (Scuola Primaria Cantu')
Via Casartelli - Cantu' - COEE82303C
 
Via Archinto, 2 - Cantu' - CO1E00900A
 
Via S. Giuseppe - Cantu' - COEE839021
 
Via Andina, 6 - Cantu' - COEE838047
 
Via Giotto - Cantu' - COEE83901X
 
Via Cristoforo Colombo - Cantu' - COEE82301A
 
Via Daverio, 38 - Cantu' - COEE82302B
 
Via Leopardi - Cantu' - COEE839043
 
Via Montenero, 4 - Cantu' - CO1E00300B
 
 
Scuole medie Cantu' (Scuola Secondaria Di Primo Grado Cantu')
Via Manzoni, 19 - Cantu' - COMM823019
 
Via Pitagora, 12 - Cantu' - COMM83901V
 
Via Fossano, 34 - Cantu' - COMM838013
 
Via Montenero, 4 - Cantu' - CO1M013007
 
Via Archinto, 2 - Cantu' - CO1M01100G
 
 
Scuole superiori Cantu' (Scuola Secondaria Di Secondo Grado Cantu')
Via Andina, 8 - Cantu' - COSL006012
 
Via Sesia - Cantu' - COIS003007
 
Via Giovanni Xxiii - Cantu' - COPS04000G
 
Via Sesia - Cantu' - COPS00301N
 
Via Andina, 7 - Cantu' - COSL01500Q
 
Via F. Andina, 8 - Cantu' - COIS00600P
 
Via Montenero, 4 - Cantu' - COPM01500X
 
Via Montenero, 4 - Cantu' - COTD13500R
 
Salita Camuzio, 4 - Cantu' - COPS01500V